STOP SLUITING GEVANGENISSEN

Onlangs heeft Staatssecretaris Teeven aangekondigd dat er forse bezuinigingen in het gevangeniswezen zullen plaatsvinden. De PVV is voor de versobering van de gevangenissen, maar niet voor het sluiten ervan met als gevolg dat personeel op straat komt te staan. Daarnaast zullen honderden cellen verdwijnen. Gedetineerden zullen met een enkelband thuis hun straf uitzitten in plaats van in de cel. Dit is totaal geen straf maar een vrijbrief om weer de fout in te gaan.

Deze bezuinigingen van de staatssecretaris zijn geheel in strijd met de eerder aangekondigde harde aanpak van criminelen. De staatssecretaris was in het verleden ook fervent tegenstander van het toepassen van enkelbanden in plaats van een gevangenisstraf. De PVV vindt het onacceptabel dat de staatssecretaris van dit principe afwijkt. Een crimineel moet de opgelegde straf in de cel ondergaan. Punt uit.

Het is niet te verteren dat hardwerkende gevangenismedewerkers op straat komen te staan in economisch moeilijke tijden. Moesten ze eerst aan allerlei nieuwe opleidingsvereisten conform de Modernisering van het Gevangeniswezen voldoen, krijgen ze nu ontslag. Daarnaast is een spreiding van gevangenissen door het hele land hard nodig voor een goed functionerend gevangeniswezen ook in economisch mindere tijden. Sterker nog, juist in economisch mindere tijden is het van belang dat er tegen criminaliteit hard opgetreden wordt, en dat ook in de provincies buiten de Randstad gevangenen hun straf kunnen uitzitten.

Wij kunnen het ons niet veroorloven dat honderden gevangenismedewerkers op straat komen te staan, en tegelijkertijd honderden gedetineerden thuis hun straf mogen uitzitten in plaats van in de cel.

Doet u ook mee met de actie om staatssecretaris Teeven te overtuigen deze schandalige plannen terug te draaien?

Melding